Kategoriat

syyskuu 2021
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Hyvan hallitusohjelma

HYVINVOINTIVALTION VAALIJAT RY:N HALLITUSOHJELMA
– kansalaisten tahto ratkaisee

Hallituksen toiminnan johtoajatuksena pitää olla ihmisen elämän laatu eikä pelkästään raha. Hyvan hallitusohjelman lähtökohtana on kansalaisten hyvinvointi, joka perustuu yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen sekä kohtuulliseen ja tasaiseen tulojakoon. Tarvitaan seuraavia toimenpiteitä:

Hallitus korottaa veroja
Tutkimusten ja yleisen tietämyksen mukaan suomalaiset maksavat mieluummin lisää veroja kuin supistavat vanhus-, sosiaali- ja terveys- tai koulutuspalveluita.
Tuloeroja kasvattavien veronkevennysten sijaan verotuksen painopistettä tulee siirtää parhaan veronmaksukyvyn suuntaan.

Palkka- ja pääomatulojen progressiivinen ja oikeudenmukaiseksi koettu verotus ovat  yhteiskunnallisen luottamuksen edellytys. Luottamus puolestaan on yhteiskuntaa koossa pitävä voima, joten jako erittäin rikkaisiin ja hyvin köyhiin ei ole kenenkään edun mukaista. Onnellisuustaloustieteen mukaan tietyn taloudellisen aseman saavuttamisen jälkeen kasvavat tulot tai varallisuus eivät enää tuo lisäarvoa tai onnellisuutta ihmisen elämään. Toisaalta oikeudenmukainen, kaikista kansalaisista huolehtiva Suomi turvaa yhteiskuntarauhaa ja palvelee siten jokaisen etua.

Meillä olisi 10 miljardia enemmän verotuloja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden poistamiseen, jos verotus noudattaisi samaa linjaa kuin Ruotsissa ja Tanskassa. Vaihtoehtoja siis on, mutta tahto niiden käyttöön ottoon puuttuu.

Hallitus suitsii talousrikollisuuden sekä työlain ja työehtojen rikkomukset

Talousrikollisuus rapauttaa luottamusta yhteiskuntaan. Veronkierto heikentää kansalaisten halua maksaa veroja. Piittaamattomuus työelämän yhteisesti sovituista säännöistä ruokkii myös ulkomaalaisvastaisuutta. Näihin voidaan puuttua lisäämällä reilusti verottajan ja poliisiin voimavaroja. Myös työsuojeluviranomaiset tarvitsevat heti lisää resursseja.
Hallitus poistaa perustoimeentulojen jälkeenjääneisyyden.

Vuonna 1990 Suomi ajautui lamaan rahamarkkinoiden vapautumista seuranneen keinottelun ja osittain Neuvostoliiton kaupan päättymisen seurauksena. Tuolloin säästösyistä jäädytettiin perustoimeentulon tukien inflaatio tarkistukset. Nyt kansantulo henkeä kohden laskettuna on lähes kaksinkertaistunut vuoteen 1990 verrattuna, jolloin saavutettiin siihen asti korkein kansantulo. Meillä on siis varaa parantaa kaikkein huonomassa asemassa olevien taloudellista tilannetta korottamalla perusturvaa (kansaneläke, työttömyysturva, toimeentulotuki ym.) inflaation aiheuttaman jälkeenjääneisyyden verran.

Eriarvoisuuden kasvu pysäytetään

Perusturvan tasoa on nostettava välittömästi turvaamaan ihmisarvoinen elämä. Perusturvan pitäminen matalalla ei ole toiminut kannustimena työntekoon, vaan johtanut ainoastaan köyhyyden lisääntymiseen. Köyhyyden vähentämiseen liittyy oleellisesti myös peruspalveluiden parantaminen ja asiakasmaksujen alentaminen tai poisto. On otettava huomioon kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten yhdenvertaisuus ja heidän tosiasialliset mahdollisuutensa käyttää välttämättömiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Myös minimipalkka ja pätkätyöläisten työehtojen parantaminen vähentävät eriarvoisuutta.

Hallitus säätää vanhuspalvelulain ja ikääntymistä koskevan toimenpideohjelman
Perustuslain mukaan jokaisella, joka ei pysty huolehtimaan itsestään, on oikeus huolenpitoon. Vanhustenhuollossa on hyvin paljon puutteita. Ensi hallituskaudella on saatava voimaan subjektiiviset oikeudet sisältävä vanhuspalvelulaki. Europarlamentti hyväksyi Sirpa Pietikäisen mietinnön naisten asemasta ikääntyvässä yhteiskunnassa.  Mietinnössä velvoitetaan EU-komissiota laatimaan 2011 loppuun mennessä ikääntyneitä koskeva toimintaohjelma. Ohjelmaan on kirjattava toimenpiteet, joilla taataan muun muassa hoidon laatu sekä tutkimusresurssien riittävyys. Suomessa sen pitää sisältää ainakin hoidon laatusuositukset, vanhusten taloudellinen aseman turvaaminen ja kilpailuttamisen rajoitukset.
Hallitus valvoo, että marraskuussa 2010 hyväksyttyä kotikuntalakia noudetaan
Perustuslain mukaan Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Vapaus valita asuinpaikkansa ei toteudu esimerkiksi vanhusten, vammaisten ja pakolaisten kohdalla. Hyväksytyn kotikuntalain toteutumista on valvottava tarkkaan.

Hallitus työllistää nuoret ja työelämän ulkopuolella olevat osatyökykyiset

Perutuslain mukaan julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta. Työurien pidentämiseen haetaan kuumeisesti erilaisia keinoja. Samaan aikaan työttömyys nuorten keskuudessa on huolestuttavan suuri. Lisäksi Suomessa on yli 30 000 työelämän ulkopuolella olevaa pitkäaikaissairasta, jotka tahtoisivat tehdä töitä. Suomella ei ole varaa luopua em. työvoimasta.

Hallitus kuuntelee tutkijoita
Hyvinvointivaltiosta on tullut osalle suomalaisia kirosana, koska Suomessa on 1990-luvun alusta lähtien noudatettu uusliberalistista politiikka ja julkisuudessa ei ole sijaa hyvinvointivaltiota puoltaville argumenteille. Samaan aikaan arvostetut suomalaiset tutkijat saavat ulkomailta kutsuja luennoimaan hyvinvointivaltion hyvistä puolista ja eduista. Valitettavasti sama tieto ei leviä suomalaisten päättäjien keskuudessa. Talouspoliittinen eliitti ei halua tietää muusta kuin markkinatalouden ihanuudesta. Vaihtoehdoista ei keskustella. Eliitin talouspoliittinen argumentointi perustuu omituisiin lähtökohtiin, joissa esim. lähivuosien kestävyysvajeongelmat johdetaan vuoden 2060 oletusta väestörakenteesta.

Hyvinvointivaltion hyvä kehä on saanut vahvaa empiiristä tukea. Tasa-arvo tuottaa hyvinvointia,siksi sitä pitää edistää.[1]

[1] Wilkinson, Richard & Pickett, Kate (2008) The Spirit Level: Why do more equal societies almost always do better? Penguin.

Robert Hagfors ja Jouko Kajanoja (2010): Hyvän kehän hypoteesi; Teoreettista taustaa ja empiiristä arviointia.  Nettityöpapereita 11/2010. KELA

2 comments to Hyvan hallitusohjelma

 • jnurmela

  HYVAN hallitus toivoo kommentteja hallitusohjelmaluonnokseen. Periaatteena lyhyestä virsi kaunis.
  Ohjelma julkaistaan helmikuussa pidettävässä vuoksikokuksessa.
  terveisin Juha Nurmela

 • Eeva Keskinen

  Verotuksen korjausesityksiin olisi mielestäni lisättävä varallisuusveron
  palauttaminen (jonkin tietyn varallisuusmäärän ylittävälle omaisuudelle progressiivisena).
  Minimituntipalkka (vähint. 10 e) olisi myös säädettävä lailla, että ihmiset tulisivat työllään toimeen, tai osa-aikaisestakin työtä saisi säällistä tuloa. Se kannustaisi ottamaan vastaan osa- ja pätkätöitäkin, kun tulo olisi sosiaaliturvaa parempi.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>